Uudised

Paigaldamine

Toote paigaldamine

Esimeseks –  toode on raske, see on betooni ja samuti  ka teiste looduskivide üks peamisi probleeme paigaldamisel.
Kõige lihtsam on toote kaalust aru saada kui arvutada välja toote maht liitrites – milleks korrutada plaadi pikkus, laius ja paksus meetrites ja  tulemus taanda liitriteks korrutades x 1000) ning  saadud tulemus korrutada läbi keskmise materjali tiheduse koefitsiendiga milleks on 2,1 kg/l.

Näiteks 2,5 meetrise ja 62 cm plaadi mis on 4 cm paks kaal on ca 130 kg (2,5 m x 0,62 m x 0,04 m = 0,062 m3 x1000 = 62 l x 2,1 = 130,2 kg).

Avade maht arvutatakse sama valemi järgi ja nende mass lahutatakse tasapinna massist.

Aluste ettevalmistus – Tasapinnad mis on mõeldud kööki ei vaja täiendavalt tugevdatud köögikappe (kui räägime kuni 40 mm paksustest tasapindadest) sest raskus jaotub mitme kapi vahel ja ohtu antud raskus mööblile ei kujuta.
Lisakonstruktsioonid ja tugevdused on vajalikud eelkõige näiteks vannitubades olevate kraanikausside või tasapindade all mis toetuvad seinale või mille all olev kapp ei toetu maha vaid on seina külge kinnitatud (nimetatud juhul peab ka sein suutma taluda tasapinna raskust).
Samuti peaks olema tugevdused tasapindade puhul mille paksus on 60 mm või rohkem.

Tasapinna alune kate  – tasapinna all peaks olema täiskate e. vineeralus kui tegemist on õhukese e. dekoratiivse tasapinnaga milleks on näiteks kitsad aknalauad mille paksus ei ületa 25 mm, Tavalise köögitasapinna paksus 40 mm on piisavalt tugev ka selleks, et inimene temal seista võiks.

Paigaldamisel – tuleb jälgida peamiselt  seda, et tasapind kantakse (transporditakse) kohale serviti asendis – selliselt mõjuvad pinged temale kõige vähem  –  samuti paigaldamine toimub analoogselt.

Transpordi puhul on oluline, et isegi puitraami pakitud tasapinda ei asetataks maha n.ö löögiga, järsult,  vaid see peab toimuma sujuvalt ja pehmelt – samuti kehtib see põhimõte nii autost maha laadimisel kui tasapinna transpordil treppidest ülesse või alla.

Enne paigaldamist, asetatakse tasapind serviti kappide ette ja siis tõstetakse  serviti asendis kappide peale ( tsentrisse, või võimalikult tahapoole ) mispeale langetatakse tasapind ettevaatlikult horisontaalasendisse  ja nihutatakse ettevaatlikult õigesse asendisse – kuna tasapind on raske siis nihutamisel peab pinda kergelt tõstma et tasapinna alumised konarused ei vigastaks kapi seinu või alusplaate.

Tasapinna paikatõstmise juures on väga oluline  see, et tasapind peab olema toetatud kogu oma pikkuses mitte ainult otstest – tõstmisel peab üks tõstjatest tasapinna väljaõigete (pliidiplaat) juures toetama väljalõike mõlemal küljel võrdeliset mujalt tõstjatega (kindlasti  mitte väljalõike kitsa serva keskelt).

Kraanikausside , pliidiplaatide paigaldamine – Tasapinnad on reeglina paksusega 40 mm kuna sellise paksuse juures on tema kaalu ja tugevuse suhe kõige optimaalsem.  Samuti on köögikraanide ja muu inventari kinnitused sellise paksuse puhul võimalik paigaldada ilma lisapolte või muid eri-lahendusi kasutusele võtmata (paksemate tasapindade puhul peavad olema tasapinna all süvendid kraanide kinnituseks ja ka kraanikausside kinnitused ei ulatu tihtipeale paksemal tasapinnal kuna need on mõeldud standardis küllaltki õhukestele puidust või plekist tasapindadele).

Pliidiplaadid või kraanikausid paigaldatakse kasutades kas kiviliime või silikooni. Kõige levinum paigaldus on silikooniga, kuid kasutada tohib vaid neutraalset silikooni sest happelised silikoonid ei kinnitu kivipinnale vaid kahjustavad seda.
Kui on tarvis paigaldada alt liimitavat kraanikaussi siis tuleb kasutada kiviliime (näiteks Penosil Premium StrongFix 707 Hybrid). Suurte franke kraanikausside puhul mille pikkus ületab 700 mm soovitame ankurdada kraanikauss lisaks liimile väikeste poltidega tasapinda. Selleks puurida (ilma löögita) tasapinna alla seda mitte läbistavad avad diameetriga mitte üle 8 mm ja poldid tuleb ankurdada nendesse avadesse kivistuvate epoliimidega (mitte kasutada tüübleid – kuna nende poolt tekitatav pinge võib tasapinna lõhkuda).

Kraanikausside liitmike, sifooni, kraani ühendamine toimub vastavalt nende paigaldusjuhistele, kuid mõningatel juhtudel tuleb kasutada pikemaid polte kuna betoonkraanikausside seinad ja põhjad on paksemad.

Tasapindade kinnitamine – pikad tasapinnad on alt suhteliselt karedad  ja oma raskusega vajutavad nad vastu mööblit seega ei ole täiendav silikoni või liimiga fikseerimine vajalik  – liimi või silikoniga (ei tohi olla happeline silikon – peab olema neutraalne silikon) tuleks fikseerida väiksemad plaadid näiteks aknalauad.

Erinevate tasapindade liitjooned isoleeritakse silikonmassiga võib kasutada ka akrüülmassi. Tasapindade vahe jäetakse minimaalne <1 mm. Kui tasapindade liitjoont on tarvilik ühtlustada kõrguses siis tehakse seda õhukeste plastkiiludega tasapinna alt.

Tasapinda sisse valatud kraanikauss (betoonist kraanikauss) tõstab 25-45 kg võrra tasapinna koguraskust. See on oluline eriti vannitubades kus valamu või valamukapp on kinnitatud seinale. See eeldab seina tugevat konstruktsiooni ja seetõttu tavalised kipsseinad ei sobi. Seinas peavad olema lisatugevdused.